Sunday, September 7, 2014

Tự khoe...

Dự án nghiên cứu của tôi và Filipe Campante về phân bổ địa lý của dân số và ảnh hưởng chính trị cuối cùng cũng có bài xuất bản đầu tiên trên American Economic Review số tháng 8 vừa rồi: https://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.104.8.2456. Lâu lắm không động đến cái blog này, hôm nay hứng thú tự khoe một chút. American Economic Review được coi là một trong những tạp chí hàng đầu (top 4-5) trong ngành kinh tế học. Lần này cảm giác đặc biệt thú vị hơn so với bài trước đây của tôi ở trên Quarterly Journal of Economics (cũng top 4-5, nhưng lúc đó tôi còn không hiểu rõ giá trị của một ấn phẩm như thế). Bài gốc có thể đọc ở trên website của tôi: https://sites.google.com/site/qaquocanhdo/research/AER-2013-0080_manuscript.pdf. Bài này cũng đã được khá nhiều phương tiện đại chúng nhắc lại (có list trên website của tôi.) Đây là abstract:

We show that isolated capital cities are robustly associated with greater levels of corruption across US states, in line with the view that this isolation reduces accountability. We then provide direct evidence that the spatial distribution of population relative to the capital affects different accountability mechanisms: newspapers cover state politics more when readers are closer to the capital, voters who live far from the capital are less knowledgeable and interested in state politics, and they turn out less in state elections. We also find that isolated capitals are associated with more money in state-level campaigns, and worse public good provision.

6 comments: