Wednesday, November 4, 2009

GARP về khoảng cách xã hội trên mạng lưới xã hội

Từ một seminar khác của Richard Blundell, tôi nảy ra ý tưởng áp dụng phương pháp đánh giá phi tham số (nonparametric) về hệ cầu (demand system) của Blundell để đánh giá và làm phép thử (test) về GARP (generalized axiom of revealed preferences) từ thí nghiệm trò chơi "độc tài" (dictator's game) trên mạng lưới xã hội mà tôi đã làm trước đây. Có thể xem thêm về thí nghiệm và kết quả của chúng tôi ở đâyở đây. Về làm phép thử GARP trên thí nghiệm trò chơi độc tài thì Andreoni và Miller đã có một bài báo trên Econometrica 2002. Ý tưởng của tôi sẽ khác ở chỗ coi khoảng cách xã hội (social distance - xem định nghĩa trong bài của tôi) là một thứ "commodity" có ảnh hưởng đến preference của cá nhân, và đánh giá/làm phép thử/dự đoán hành vi cá nhân theo yếu tố này. Tôi đã theo đuổi một ý tưởng tương tự trước đây, song sử dụng mô hình có tham số (mô hình hàm utility theo Cox-Friedman chứ không phải Fehr-Schmidt), và không thành công lắm. Nếu thực hiện đánh giá phi tham số như Blundell thì có thể thành công hơn. Tôi nghĩ đây là ý tưởng khá nghiêm túc và có thể làm research paper tốt được (ở mức PhD).

Post này sẽ viết thêm sau nếu có dịp.

No comments:

Post a Comment