Monday, October 12, 2009

Nobel Kinh tế học 2009 - Kết quả

Cuối cùng, giải thưởng năm nay được trao cho hai người. Cái tên thứ nhất được nhắc đến cuối cùng (last, but not least) trong bài trước, Oliver Williamson; cái tên thứ hai tôi hầu như chưa nghe đến bao giờ, Elinor Ostrom. Có lẽ phải tốn nhiều thời gian đọc để biết Ostrom viết về gì. Chắc tôi sẽ bắt đầu bằng bài báo trên Journal of Economic Perspectives của bà, vì đấy là bài duy nhất của bà trên một tạp chí kinh tế danh tiếng (tạp chí này không đăng nghiên cứu sáng tạo mới về kinh tế, mà đăng các bài tổng hợp mang tính trao đổi giữa kinh tế học với thế giới phi kinh viện, hoặc với các ngành khác).

Trên blog của các nhà kinh tế, nhiều người thừa nhận không biết gì về Ostrom (Krugman, Levitt), ngoài ra ít có bình luận về Ostrom. Có Al Roth đồng tình với quyết định trao giải cho Ostrom, vì ông cũng biết ít nhiều về nghiên cứu của bà.

Đối với tôi, sự ngạc nhiên không phải đến từ một phụ nữ hay một nhà chính trị học (political scientist), mà từ một nhà nghiên cứu thực nghiệm với phương pháp tương đối diễn giải, phi toán học. Ở một chừng mực nào đó, Ostrom cũng làm thí nghiệm, giống như Kahneman. Tuy vậy, có lẽ thí nghiệm của Ostrom không để nhằm vào khuôn khổ lý thuyết kinh tế học như Kahneman. Cũng đáng chú ý là ngay Williamson cũng sử dụng phần nhiều phương pháp luận phi toán học.

Đợt này có lẽ mọi sự chú ý sẽ dành cho Ostrom, nhờ vào yếu tố ngạc nhiên. Williamson thì không cần phải nhắc đến nhiều, vì vai trò của ông đã quá rõ, và có nhiều người trông đợi vào việc ông được trao giải. Cũng chú ý rằng Sanford Grossman, Oliver Hart & John Moore chưa hết hy vọng sau khi Williamson được giải: về mặt lý thuyết, có những điểm khác biệt rõ rệt giữa Williamson & mô hình GHM. Tất nhiên, GHM nếu được cũng sẽ phải đợi tương đối lâu.

Monday, October 5, 2009

Nobel Kinh tế học 2009

Vì tính thời sự và độ stress hơn mức cần thiết, blog này bắt đầu bằng một bài không ra đâu vào đâu, trước khi có một lời giải thích hợp lễ. Bài này viết tạm ra để đặt viên gạch dự đoán giải Nobel kinh tế học năm 2009, đặng nếu có vô tình đoán trúng thì người viết có thể nghiễm nhiên tự nhận là có tầm nhìn xuyên thấu.

Website của Thomson Reuters dự đoán thiên về behavioral economics, environmental economics, hay là macroeconomics. Tôi nghĩ cả 3 hướng đều không chính xác. Như thường lệ, dự đoán của tôi vẫn đặt nặng vào những ứng cử viên trước giờ đều ngấp nghé, trừ bớt đi những chuyên ngành mới đây đã được trao giải.

Vì năm ngoái Krugman được giải, nên năm nay đành gạt những tên như Bhagwati, Dixit, Helpman ra khỏi danh sách (cho dù Dixit hay Helpman có thể được giải về political economy - biết đâu đấy?)

Chuyên ngành có nhiều khả năng hơn cả có lẽ là finance, mà ứng cử viên có thể là một bộ đôi khó hợp, Fama và Thaler. Fama (có thể thêm French) cho efficient market hypothesis (CAPM, vv.), Thaler cho behavioral finance.

Trong macro, Barro vẫn ngồi đợi từ lâu. Thêm nữa trong macro có lẽ là Paul Romer, Sargent, Hansen (econometrics nữa), hay là Hall. Thomson Reuters đề xuất Taylor, Gali, Gertler, tôi nghĩ đều ít khả năng.

Nhắc đến econometrics (ngành lúc nào cũng có nhiều khả năng được giải), có thể là Hansen, Sims, Hausman hay Chamberlain.

Có ít khả năng environmental econ được giải, nhưng nếu được thì chắc sẽ như Thomson Reuters dự đoán, là Nordhaus và Weitzman.

Về những ngành khác, development có thể trông chờ vào Deaton, public finance có thể là Auerbach, Diamond hay Feldstein, labor có thể là Murphy hay Katz, micro theory là Kreps, Milgrom, S. Grossman, Hart và Moore, empirical IO là Pakes, Judd (computational). Ngoài ra luôn phải kể Jean Tirole và Oliver Williamson nữa.